Program konferencji

piątek 20 września 2019, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, II piętro, sala 114

PANEL I 13.00-14.30

mgr Marlena Piotrowska (Uniwersytet Wrocławski), Kariera, władza, matriarchat? Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ścieżki kariery czołowych niemieckich polityczek

mgr Ewa Bałuszyńska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Kobieta w polskim wojsku – zarys historyczny działalności

mgr Ewelina Andrzejewska (Uniwersytet w Białymstoku), Po stronie sprawiedliwości i poszanowania prawa – Aleksandra Stypułkowska na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

przerwa na kawę 14.30-15.00

PANEL II 15.00-16.30

mgr Paulina Fronczak-Chruściel (Uniwersytet Łódzki), Pozycja i charakterystyka pracy dziennikarek w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939. Analiza wybranych przykładów

mgr Marta Gorajczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Seksualne niewolnice III Rzeszy, czyli o wykorzystywaniu kobiet w Generalnym Gubernatorstwie i Warszawie

dr Ewa Rybałt (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wstęp do paidei kobiety, czyli o renesansowych damach niełatwych obyczajów

przerwa na kawę 16.30-17.00

PANEL III 17.00- 19.00

dr Anna Ambrochowicz-Gajownik (badaczka niezależna), Kuchnia francuska w świecie kobiet (podróż poprzez książki, blogi, filmy)

dr Kalina Kosacka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Narracje kobiet na temat emocji

mgr Grzegorz Michalik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kobieta nie istnieje… – czy psychoanalityczny feminizm jest możliwy?

mgr Łukasz Piosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wybrane postulaty jurysprudencji feministycznej wobec unormowań polskiego systemu prawa

21 września 2019, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, II piętro, sala 114

PANEL IV 10.00-11.30

mgr Iwona Micorek (Uniwersytet Śląski), Czy kobieta może być liderem w Kościele? Refleksja nad rolą moderatorki w Ruchu Światło-Życie

mgr Anna Gładkowska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Czas milczenia i czas mówienia. Obecność kobiet na kartach Pisma Świętego

mgr Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski), Jestem muzułmanką – dyskryminacja kobiet a działalność edukacji międzykulturowej

przerwa na kawę 11.30-12.00

PANEL V 12.00-14.00

Martyna Pilarska (Uniwersytet Śląski), „Kiedy przyjdą aby zabrać moją mamę…”. Doświadczenie kobiet w komunikatach organizacji pozarządowanych poświęconych obronie praw mniejszości religijnych

mgr Anna Kuchciak (Uniwersytet Wrocławski), Kobiety starsze – z perspektywy praw człowieka

mgr Wioleta Gałat (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Nauka i kobiety – o relacji nieoczywistej

mgr Sebastian Porzuczek (Uniwersytet Jagielloński), Efemeryczna figura kobiecości w Piotrusiu Leo Lipskiego. Strategie subwersywne i ciała mniejszościowe

przerwa na kawę 14.30-15.00

PANEL VI 15.00-17.00

mgr Klaudia Hałuszka (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Ikona Dziś), Bycie poprzez gest jako sposób wyrażania się idei kobiecości w twórczości Jerzego Nowosielskiego

mgr Kamila Byrtek (Uniwersytet Opolski), Kobiece „ja” w poezji Ireny Wyczółkowskiej

dr Joanna Łapińska (badaczka niezależna), Szepczące kobiety i haptyczna wizualność w filmach ASMR

Joanna Piechura-Velychenko (Uniwersytet Warszawski), Krocząc naprzód: Gradiva i kobieta-dziecko surrealizmu w twórczości Fridy Kahlo

CFP: Groza – przerażenie – terror. Konteksty kulturowe i historyczne

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami przerażenia i terroru, funkcjonując więc też w obszarze m.in. historycznym. Pojmowanie grozy odbywa się w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. Biorąc pod uwagę podobne aspekty, zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami grozy, przerażenia i terroru. Dlatego organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia refleksji nad:

 • groza, przerażenie, terror w kulturze i popkulturze (literatura, serial, film, komiks, gry wideo etc.);
 • groza, przerażenie i terror a nowe media;
 • groza, przerażenie i terror w wymiarze historycznym;
 • antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
 • psychologia grozy;
 • groza cywilizacji – groza natury;
 • groza wojenna;
 • lęki apokaliptyczne;
 • groza, przerażenie a filozofia i konteksty religijne;
 • groza obcości i monstrualności;
 • zagrożenia współczesności, teorie spiskowe etc.;
 • terror postnowoczesności – nowe technologie, social media, terror medialny;
 • groza i władza;
 • groza nienawiści;

Niezależnie od wymienionych, Organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres konferencja.gpt@gmail.com mija 22 lutego 2019 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

 Konferencja odbędzie się: 16-17 marca 2019, w Krakowie