Program konferencji

SOBOTA, 16 marca 2019

PANEL I  10.00- 11.30

prof. dr hab. Andrzej Ciupiński (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie), Kontekst romantyczny terroryzmu indywidualnego

mgr Mateusz Pławski, Groza i terror jako narzędzia prowadzenia polityki w XX i XXI wieku

mgr Filip Stańczyk (Uniwersytet Jagielloński), „Idą po nas!”. Strach a tożsamość w dyskursie publicznym

Przerwa kawowa 11.30-12.00

PANEL II A 12.00-13.30

mgr Dominic P. G. Sheridan (Uniwersytet Gdański), “As a Choir of Frogs”. Nightmares in Australian Great War Poetry

mgr Ewelina Tkacz (Uniwersytet Jagielloński), Groza oswojona, czyli wojny i kryzysy światowe we współczesnej niemieckojęzycznej baśni literackiej

mgr Agata Jankowska (Uniwersytet Szczeciński), Fotografie nazistowskiego ludobójstwa jako specyficzne imaginarium grozy i potworności

PANEL II B  SOBOTA 12.00-13.30

mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), „Jeśli wiemy, że potwory nie istnieją, to jak można się ich bać?” – filozofia horroru a baśnie

mgr Estera Głuszko-Boczoń (Uniwersytet Rzeszowski), Między zdrowym rozsądkiem, grozą natury a zabobonem. Theodora Storma opowieści grozy

mgr Dagmara Śniowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Nawiedzony zamek i dramatyzm Formy: oblicza grozy w twórczości Witolda Gombrowicza

Przerwa obiadowa 13.30-15.00

PANEL III A  15.00-16.30

mgr Magdalena Krasińska (Uniwersytet Warszawski), Filozoficzne umocowanie grozy w kategoriach wzniosłości i patosu, czyli estetyka „grozy niepoddającej się refleksji”

mgr Tomasz Zieliński (Uniwersytet Jagielloński), W oblężonym mieście. Rola grozy i strachu w tworzeniu wizerunku Demetriusza Poliorketesa

dr Justyna Zaborowska-Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Wielogłowy wąż”, „płodni w potwornym rodzeniu się heretycy”, „rozmnożone sekty i diabelskie Ewangelie” – obraz obozu reformacji w „Odparciu przedłożeń Brencjusza” (1556) kardynała warmińskiego Stanisława Hozjusza

PANEL III B 15.00-16.30

mgr Łukasz Stec (Uniwersytet Rzeszowski), Krzyk papieża. Groza i przerażenie obrazów Francisa Bacona

mgr Magdalena Pinczer (Uniwersytet Jagielloński), Na granicy obrzydzenia i fascynacji –  japońska estetyka ruchu ero-guro

mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
Groza, o której się nie mówi. Chandrianie Patricka Rothfussa

Przerwa kawowa 16.30-17.00

PANEL IV A 17.00-18.30

mgr Daria Targosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Groza natury i cywilizacji w twórczości nowelistycznej Stefana Grabińskiego

Tomasz Ryrych (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kulturowy kontekst horroru kolejowego Stefana Grabińskiego

mgr Agnieszka Bień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), „Istotnie, panie profesorze śmierć przychodzi jak gość, który nie uprzedził o swojej wizycie  bez pukania w porze poobiedniego wypoczynku….”.  Groza powojennego Gdańska

PANEL IV B 17.00-18.30

mgr Maja Krysztofiak (Uniwersytet Wrocławski), Czego się boimy i dlaczego lubimy się bać, czyli psychologiczne mechanizmy horroru

mgr Marta Polewska, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Małe przedmioty, duży niepokój – budowanie napięcia w opowiadaniach fantastycznych Gérarda Prévota

mgr Jarosław Dobrzycki (Uniwersytet Śląski), Taśmy strachu. O serialu „Trzynaście powodów”

UWAGA!

Zmiana miejsca obrad 17 marca! Niedzielne panele odbędą się w miejscu:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, Kraków


NIEDZIELA, 17 marca 2019

PANEL V 9.30-11.00

dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak (Uniwersytet Śląski), „Mieszkańcy Żywca, nawróćcie się do Pana”. Burza, wiatr i pożar jako znaki Bożego gniewu na przykładzie „Chronografii albo Dziejopisu żywieckiego” Andrzeja Komonieckiego

dr Robert Pawlik (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego), Groza nieba. Vico, Usener, Warburg o lękowych źródłach kultury

mgr Dominika Ludwig (Główna Biblioteka Lekarska), Fascynujące monstrum. Estetyczne, etyczne i kulturowe aspekty przedstawiania i percepcji zdeformowanego ciała w oparciu o zbiory Działu Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Przerwa kawowa 11.00-11.30

PANEL VI A 11.30-13.00

mgr Marlena Stradomska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Psychologia grozy – ujęcie suicydologiczne

mgr Grzegorz Michalik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Powroty wypartego – o psychoanalitycznych strategiach interpretacji horroru

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), Wędrówki potworów. Transfikcjonalne peregrynacje serialowe

PANEL VI B 11.30-13.00

mgr Artur Brzeziński (Uniwersytet Gdański), Horror filmowy i interaktywny jako współczesna forma estetyki grozy. Wizualizacja lovecraftowskich motywów oraz przestrzeni w obrazie „Klątwa” oraz grach wideo typu FPS

mgr Mateusz Napiórkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Gry, które zabijają – elementy grozy w grach komputerowych (analiza na przykładzie legend miejskich)

mgr Krzysztof Brenskott (Uniwersytet Jagielloński), Czy(m) straszą planszówki? Analiza gier Horror w Arkham: Gra Karciana i Tajemnicze Domostwo

Przerwa kawowa 13.00-13.30

PANEL VII A 13.30-15.00

mgr Michał Ceglarek (Uniwersytet Jagielloński, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), Groza wojny w wybranych utworach Eugeniusza Małaczewskiego i Stanisława Rembeka

Alicja Sułkowska (Bauhaus-Universität Weimar), Groza historii jako unikatowe zjawisko wewnątrzkulturowe na przykładzie filmu „Demon” Marcina Wrony

Filip Peringer (Uniwersytet Warszawski), Mały mutant mamusi. Groza aborcji i monstrualnej matki w filmie „Zemsta embriona” Francisa Teri’ego

PANEL VII B 13.30-15.00

dr Agata Sowińska (Uniwersytet Śląski), Retoryka apokaliptyczna w pismach z Nag Hammadi: język grozy w apokalipsie hermetycznej

mgr Paweł Bondaruk (Akademia Ignatianum w Krakowie), Kto się boi „strasznych komet”?

mgr Marcin Krassowski (Uniwersytet Warszawski), Jak się uratować przed ekoapokalipsą?

Reklamy

CFP: Groza – przerażenie – terror. Konteksty kulturowe i historyczne

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami przerażenia i terroru, funkcjonując więc też w obszarze m.in. historycznym. Pojmowanie grozy odbywa się w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. Biorąc pod uwagę podobne aspekty, zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami grozy, przerażenia i terroru. Dlatego organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia refleksji nad:

 • groza, przerażenie, terror w kulturze i popkulturze (literatura, serial, film, komiks, gry wideo etc.);
 • groza, przerażenie i terror a nowe media;
 • groza, przerażenie i terror w wymiarze historycznym;
 • antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
 • psychologia grozy;
 • groza cywilizacji – groza natury;
 • groza wojenna;
 • lęki apokaliptyczne;
 • groza, przerażenie a filozofia i konteksty religijne;
 • groza obcości i monstrualności;
 • zagrożenia współczesności, teorie spiskowe etc.;
 • terror postnowoczesności – nowe technologie, social media, terror medialny;
 • groza i władza;
 • groza nienawiści;

Niezależnie od wymienionych, Organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres konferencja.gpt@gmail.com mija 22 lutego 2019 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

 Konferencja odbędzie się: 16-17 marca 2019, w Krakowie