CFP: Groza i makabra – historia, konteksty, ujęcia, interpretacje

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami traumatogennymi, funkcjonując też w obszarze choćby historycznym. Ale pojmowanie grozy odbywa się równocześnie w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy oraz makabry, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. Według organizatorów konferencji zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami grozy, makabry, przerażenia i terroru. Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami, jak:

 • groza, przerażenie, makabra w kulturze i popkulturze (literatura, serial, film, komiks, gry wideo etc.);
 • groza teraźniejszości;
 • kultura makabry;
 • groza i makabra a nowe media i social media;
 • historyczne aspekty i wymiary grozy, ujęcia makabry, rozumienie terroru;
 • groza życia społecznego;
 • jednostki i zbiorowości wobec makabry i grozy;
 • antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
 • psychologia grozy, emocje etc.;
 • groza cywilizacji – groza natury;
 • groza wojenna;
 • lęki apokaliptyczne;
 • filozofia i konteksty religijne;
 • obcość, inność, monstrualność – wyobrażenia, przekonania, osądy, imaginaria;
 • zagrożenia współczesności;
 • terror postnowoczesności – nowe technologie, social media, terror medialny;
 • władza i groza;

Niezależnie od wymienionych, Organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres gim.ekonferencja@gmail.com mija 27 lutego 2021 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Więcej informacji: kontekstygrozy.wordpress.com

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)